Piata Agricola - activ Atelier de impletituri Ramnicu Sarat

anunturi agricole
Judet
Tip
Categorie
Cuvant cheie

Piata silvica
activ Atelier de impletituri Ramnicu Sarat || 226400 RON 226400
REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA BUZAU


ANUNT LICITATIE

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva - Directia silvica Buzau, cu sediul in Buzau, str.Maresal Averescu nr.5, jud.Buzau, numar de inregistrare in registrul comertului J10/0054/2001, C.I.F. RO1590120, avand ca obiect principal de activitate „Silvicultura si exploatari forestiere”, organizeaza licitatie deschisa cu strigare, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 modificata si completata prin Legea nr.137/2002 si Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotararea Guvernului nr.577/2002, pentru vanzarea urmatorelor active :

Denumirea Obiectul de Adresa Pretul de
activului activitate activului pornire
(RON)
Atelier de Impletituri loc.Rm.Sarat 226.400
impletituri rachita jud.Buzau

Adjudecarea se face la cel mai mare pret obtinut.

Licitatia va avea loc la data de 14.04.2008, ora 11.00, la sediul Directiei silvice Buzau.

Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat, zilnic, de la sediul Directiei silvice Buzau, intre orele 08.00-14.30.

Alte relatii privind activul ce urmeaza a fi vandut, se vor obtine de la ing.Iulia Stiau, tel 0238/723857, 0238/723858.

Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul directiei silvice, pana in data de 11.04.2008, ora 14.30, documentele prevazute de legislatia in vigoare :

a) Dovada privind depunerea garantiei de participare (5% din pretul de pornire al licitatiei) si platii taxei de participare (100 RON);

b) Documente care certifica identitatea si calitatea ofertantului :

- Pentru persoanele juridice romane :

1. copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv toate actele aditionale relevante, si de pe certificatul de inregistrare fiscala;

2. scrisoare de bonitate financiara eliberata de o societate bancara romana;

3. dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;

4. declaratia pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment.

- Pentru persoanele juridice straine :

1. Actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;

2. Scrisoare de bonitate financiara eliberata de o banca straina care are reprezentanta in Romania sau cu care o banca romana are relatii de corespondenta;

3. Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment.

- Pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberate de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.

- Pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar care sa ateste ca nu au fost condamnate penal, cu exceptia condamnarilor pentru infractiuni rutiere.

- Pentru persoane fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier sau un document similar, care sa ateste ca nu au fost condamnate pentru savarsirea unor infractiuni similare celor prevazute pentru persoanele fizice romane.

Garantia si taxa de participare la licitatie pot fi achitate prin numerar la casieria directiei silvice sau prin ordin de plata in contul nr. RO47 RZBR 0000 0600 0386 9944 deschis la Raiffeisen Bank Buzau.

Valoarea terenului forestier aferent activului nu este inclusa in pretul de pornire, urmand ca acesta sa fie concesionat cumparatorului conform prevederilor legale in vigoare.

Contractul de concesiune a terenului forestier se incheie de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, respectiv Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale conform art.1 din OM nr.7/2005. Redeventa pentru terenul forestier concesionat in urma vanzarii activului se stabileste sub forma unui venit fix anual al concedentului, egal cu dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, aplicata la valoarea de circulatie a terenurilor ce fac obiectul concesiunii. Concesionarea terenului se face prin negociere directa.
Date de contact
Nume: Stiau Tel: 0238723857
Firma: Directia Silvica Buzau Mobil:
Adresa: str.Maresal Averescu nr.5,
Buzau, 11, Romania
Email: productie@buzau.rosilva.ro
2008-04-04 || Buzau Vizualizari: 1553
Posteaza anuntul pe Facebook
Anunturi din aceeasi categorie
Padure in suprafata de 47,5 ha, in comuna Lungani, Judetul Iasi. Paza si administrarea: Ocolul Silvic Podu Iloaiei. Foi... Padure in suprafata de 47,5 ha, in comuna Lungani, Judetul Iasi. Paza si administrarea: Ocolul Silvic Podu Iloaiei. Foi...
Vatra Investments cumpara paduri in toata Romania. Suprafata minima compacta de 200 Ha.Obligatoriu Titlu de Proprietate s... Cumpar padure orce suprafata in toata Romania, cu carte functiara sau la titlu de proprietate.Nu ne intereseaza composeso...

Copyright 2007 Piata-agricola.ro. All rights reserved